Khô bò xé

KHÔ BÒ XÉ HỘP 150G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 150G

Thịt bò khô Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc là món ăn hấp...
KHÔ BÒ XÉ HỘP 100G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 100G

Thịt bò khô Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc là món ăn hấp...
KHÔ BÒ XÉ HỘP 210G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 210G

Thịt bò khô Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc là món ăn hấp...
KHÔ BÒ XÉ HỘP 70G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 70G

Thịt bò khô Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc là món ăn hấp...

KHÔ BÒ XÉ HỘP 150G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 150G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 100G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 100G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 210G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 210G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 70G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 70G