Sản phẩm

VỤN LỚN GÓI

VỤN LỚN GÓI

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 145G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 145G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG XÁ

KHÔ BÒ MIẾNG XÁ

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 200G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 200G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 100G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 100G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 24G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 24G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 50G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 50G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 100G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 100G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 200G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 200G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 300G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 300G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 70G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 70G

Khô bò Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc, tẩm gia vị, sấy khô...
KHÔ BÒ VIÊN XÁ

KHÔ BÒ VIÊN XÁ

Khô bò cao cấp Hải Châu 100% thịt bò không pha trộn các loại thịt khác, thương hiệu uy tín...
KHÔ BÒ VIÊN GÓI 200G

KHÔ BÒ VIÊN GÓI 200G

Khô bò cao cấp Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc không pha trộn...
KHÔ BÒ XÉ HỘP 150G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 150G

Thịt bò khô Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc là món ăn hấp...
KHÔ BÒ XÉ HỘP 100G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 100G

Thịt bò khô Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc là món ăn hấp...
KHÔ BÒ XÉ HỘP 210G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 210G

Thịt bò khô Hải Châu được sản xuất bằng 100% thịt bò nhập khẩu từ Úc là món ăn hấp...

VỤN LỚN GÓI

VỤN LỚN GÓI

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 145G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 145G

KHÔ BÒ MIẾNG XÁ

KHÔ BÒ MIẾNG XÁ

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 200G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 200G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 100G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 100G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 24G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 24G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 50G

KHÔ BÒ MIẾNG GÓI 50G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 100G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 100G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 200G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 200G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 300G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 300G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 70G

KHÔ BÒ MIẾNG HỘP 70G

KHÔ BÒ VIÊN XÁ

KHÔ BÒ VIÊN XÁ

KHÔ BÒ VIÊN GÓI 200G

KHÔ BÒ VIÊN GÓI 200G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 150G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 150G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 100G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 100G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 210G

KHÔ BÒ XÉ HỘP 210G